خر

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: فردسُمان
خانواده: Equidae
سرده: Equus
زیرسرده: Asinus
گونه: E. asinus
نام علمی
Equus asinus
کارل لینه٬ ۱۷۵۸
خر

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: فردسُمان
خانواده: Equidae
سرده: Equus
زیرسرده: Asinus
گونه: E. asinus
نام علمی
Equus asinus
کارل لینه٬ ۱۷۵۸

خر یا اُلاغ یا درازگوش[۱] (Equus africanus asinus) حیوانی‌ است از دسته چهار پایان. این حیوان اهلی‌ است و انسان‌ها از آن به عنوان بارکش استفاده می‌کنند. خر در فرهنگ عامیانه نماد حماقت است . البته معنی بزرگ نیز می دهد .