کرگدن

کرگدن
دوره سنگواره: ائوسن[۱] - امروز
کرگدن
کرگدن
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: فردسُمان
خانواده: کرگدن‌ها
گری، ۱۸۲۱
سرده‌ها

متن را ببینید.

کَرگَدَن را به هر یک از عضوهای خانوادهٔ کرگدن‌ها با نام علمی Rhinocerotidae گویند.

کرگدن‌ها جانورانی پستاندار از راستهٔ فردسُمان[۲] هستند.
کرگدن‌ها با وجود گیاهخوار بودن، حیوانات خطرناکی هستند. در هندوستان و نپال تعداد سالانه حملات و آسیب‌رسانی کرگدن‌ها به انسان بیش از ببرها و پلنگ‌ها است.

آرایه‌های خانواده کرگدن‌ها

[ویرایش] ج

ستارهای

وابسته